لطفا کمی صبر کنید

تبدیل 3 تالاب استان فارس به کانون ریزگرد

معاون پایش اداره‌ کل محیط زیست استان فارس گفت: سه تالاب استان فارس به دلایل تغییر اقلیمی، کم بارشی، استفاده از چاه‌های غیر‌مجاز و کشت بیش‌از حد تبدیل به ریزگرد شده‌ است.