لطفا کمی صبر کنید

ایران در حال ورود به جمع کشورهای پیشرفته است

عضو هیأت مرکزی تجمع علمای شیعه و سنی لبنان در بازدید از پیتروشیمی خراسان گفت: ایران در حال ورود به کشورهای پیشرفته دنیا است.