لطفا کمی صبر کنید

مربیان کانون هنر خود را به نسل‌های آینده منتقل کنند

یزد ـ مدیرکل آفرینش‌های هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اهمیت کار مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: مربیان باید هنر خود را به نسل آینده منتقل کنند.