لطفا کمی صبر کنید

هنر اسلامی؛ آخرین پله نردبان هنر متعالی است

مدیرکل آفرینش‌های هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: اسلام، تقدس هنر را تجمیع کرده و آخرین پله نردبان هنر متعالی است.