لطفا کمی صبر کنید

حضور تیم‌های اعزامی آستان قدس رضوی در 700 شهر کشور و 36 شهر کشورهای خارجی

روحانی کاروان خدام آستان قدس رضوی با بیان اینکه در دهه کرامت، تیم‌های اعزامی از آستان قدس رضوی در 700 شهر کشور و 36 شهر کشورهای خارجی حضور خواهند یافت، گفت: چنین امنیتی حاصل تلاش مخلصانه شما کارکنان غیرتمند پدافند هوایی است.