لطفا کمی صبر کنید

سال 97، سال رویارویی با مشکلات بودجه در حوزه بهداشت استان زنجان

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: در سال 97 با مشکلات بودجه در حوزه بهداشت استان زنجان مواجه هستیم.