لطفا کمی صبر کنید

خروج سامانه بارشی اواخر امروز از مهاباد

سامانه بارشی از اواخر وقت امروز از مهاباد خارج می شود.