لطفا کمی صبر کنید

میان وعده‌های برای دیابتی‌ها

گرسنگی در اواخر شب، به این معنا نیست که باید رژیم غذایی خود را با دیابت کنار بگذارید و کنار یخچال بایستید و چیزی نخورید !!