لطفا کمی صبر کنید

کاشت 4 هزار بذر و نهال بلوط در خرم آ باد

کاشت 4 هزار بذر و نهال بلوط در خرم آ باد با طرح جنگلانه همزمان با سراسر کشور