لطفا کمی صبر کنید

چتر آلودگی بر سر اصفهان

هوای کلانشهر اصفهان امروز ، برای گروه های حساس ناسالم اعلام شد .