لطفا کمی صبر کنید

کولبران سیستان و بلوچستان در انتظار کارت پیله‌وری

کوله ‌بران سيستان و بلوچستان در قالب پيله ‌ور ساماندهي مي‌شوند