لطفا کمی صبر کنید

تشکر مسوولان از حماسه حضور مردم

استاندار اصفهان و مجمع نمایندگان استان در پیام های جداگانه ای از حضور پر شور مردم استان در راهپیمایی بر ضد اغتشاشگران تشکر و قدرانی کردند .