لطفا کمی صبر کنید

صدرنشینی تیم دانشگاه بجنورد در سوپرلیگ فوتسال خراسان شمالی

تیم دانشگاه بجنورد با 13 امتیاز، صدرنشین سوپرلیگ فوتسال خراسان شمالی است