لطفا کمی صبر کنید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

مهلت ثبت نام در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن، تا پایان دی ماه تمدید شد