لطفا کمی صبر کنید

شیطنت درباره سخنان مولوی عبدالحمید

گروهک تروریستی درتریبون فضای مجازی خود یعنی کمپین فعالان ...با جداکردن قطعه ای ازخطبه های نماز جمعه ۱۵دی مولوی عبدالحمید در مسجدمکی مدعی شد ؛"وی از این تظاهرات و تجمعات حمایت کرده است"