لطفا کمی صبر کنید

تمامی جاده‌های گلستان باز است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: در حال حاضر تمامی جاده های استان باز است و تردد ایمن و روان برقرار است.