لطفا کمی صبر کنید

آتش سوزی در مغازه پارچه فروشی + تصاویر

مغازه پارچه فروشی در آتش سوخت.