لطفا کمی صبر کنید

گسترش خدمات در شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: گسترش خدمات در شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است.