لطفا کمی صبر کنید

شهرداری های چهارمحال و بختیاری با کمبود اعتبارات مواجه هستند

شهرکرد - رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: شهرداری های چهارمحال و بختیاری با کمبود اعتبارات مواجه هستند.