لطفا کمی صبر کنید

شبکه آب شرب اردوگاه فاطمه زهراء(س) مارد تکمیل می‌شود

بوشهر - مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه استان بوشهر از تکمیل شبکه آب شرب اردوگاه فاطمه زهراء(س) مارد واقع در شهرستان آبادان خبر داد.