لطفا کمی صبر کنید

پرداخت وام به شرط تبارشناسی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد تسهیل استان گفت: حاضرم 400 میلیارد تومان به تهران برگشت بخورد و یک ریال آن از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده منحرف نشود.