لطفا کمی صبر کنید

دستگاه ها با رعایت زیر ساخت ها فضای موجود را مقاوم سازی کنند

ایلنا: معاون عمرانی استاندارمازندران گفت:دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت و اجرای مناسب ‌سازی معابر و فضاهای شهری هستند.