لطفا کمی صبر کنید

آقای استاندار! مدیران ناکارآمد؛ مانع تحقق برنامه های توسعه ای شما هستند

ایلنا: استاندار مازندران درتازه ترین اظهارنظرخود ضمن اعلام مراتب انتقاد شدید خویش ازعملکرد مدیران استان تاکید نموده که مردم ازعملکرد مدیران دستگاه های اجرایی ناراضی هستند.