لطفا کمی صبر کنید

پلمب دفتر اسنپ!

رئیس شورای شهر قزوین گفت: دفتر اسنپ در استان قزوین با دستور دادگستری پلمب شده اما شاهد فعالیت غیرقانونی آن در سطح شهر هستیم.