لطفا کمی صبر کنید

لغو کنسرت به بهانه تجمعات اخیر غیر قابل قبول است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک گفت: نباید به دلیل برخی تجمعات برنامه‌های فرهنگی شهر همچون کنسرت‌ها لغو شود.