لطفا کمی صبر کنید

رکود در استان بعضا مربوط به رکود فکر و ذهن بعضی از مدیران و مسئولان است

استاندار اصفهان اعلام کرد: برخی از آنچه رکود نامیده می شود ، در واقع رکود فکر و ذهن بعضی از مدیران و مسئولان است وگرنه استان اصفهان ظرفیت ها و مزیت های فراوانی برای رشد و جهش اقتصادی دارد .