لطفا کمی صبر کنید

قفل توقف پروژه ها شکسته شده است

شهردار اصفهان گفت: هرگز در پروژه‌ها قفلی نداشته‌ایم، بلکه ما قفل توقف پروژه‌ها را شکسته‌و مشکلات مالی و فنی پروژه ها را برطرف کرده‌ایم.