لطفا کمی صبر کنید

جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) در ۷۷ کشور برگزار می شود

ساری - دبیر جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا (ع) با بیان اینکه جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) در ۷۷کشور برگزار می شود، گفت: ۲۴۰ عنوان برنامه فرهنگی در بسته فرهنگی رضوی قرار دارد.