لطفا کمی صبر کنید

سیاست استفاده از نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم تداوم خواهد یافت

بندرعباس - مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: سیاست استفاده از نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت