لطفا کمی صبر کنید

اگر به اصل انقلاب بازگردیم نباید از آمریکا بترسیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر به اصل انقلاب بازگردیم نباید از آمریکا بترسیم بلکه باید از بی‌برنامگی‌های خودمان بترسیم، دهه ۶۰ اوضاع کشور بسیار بدتر از اکنون بود اما محکم ایستادیم و پیروز شدیم.