لطفا کمی صبر کنید

هوای اصفهان در وضعیت نارنجی قرار گرفت/شاخص کیفی ۱۰۶

اصفهان - رئیس امور آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.