لطفا کمی صبر کنید

برخورد با فعالیت مراکز غیر مجاز دندان‌سازی در همدان

همدان - مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از برخورد با فعالیت مراکز غیر مجاز دندان‌سازی در همدان خبر داد.