لطفا کمی صبر کنید

شهرداری قائمشهر ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد

قائمشهر - شهردار قائمشهر با بیان اینکه مقید به تعدیل نیرو نیستیم، میزان بدهی شهرداری را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.