لطفا کمی صبر کنید

۲۳ دانش آموز دبیرستان شبانه روزی در چناران دچار مسمومیت شدند

مشهد- گاز گرفتگی در دبیرستان شبانه روزی یکی از روستاهای واقع در جاده مشهد- چناران منجر به مسمومیت ۲۳ دانش آموز دختر شد.