لطفا کمی صبر کنید

تقویت مراکز مشاوره،کاهش آسیب های خانواده را در پی دارد

قزوین- مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری قزوین گفت: تقویت مراکز مشاوره ،کاهش آسیب های خانواده را در پی دارد.