لطفا کمی صبر کنید

روزهای پایانی کشت سیب زمینی در خوزستان

ایلنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گفت: عملیات کشت سیب زمینی در مزارع استان در حال اتمام است.