لطفا کمی صبر کنید

وضعیت منابع تأمین آب استان بحرانی است

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تاکید بر اینکه شرایط منابع تأمین آب استان بحرانی است، بر لزوم اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب در راستای مدیریت مصرف تاکید کرد.