لطفا کمی صبر کنید

امسال، سال سخت آبی برای خوزستان/احتمال کاهش 50 درصدی تولید انرژی

معاون مطالعات پایه و طرح‌های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه حدود 90 درصد کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد، گفت: امسال نسبت به 65 سال گذشته، کمترین آمار بارندگی را داشته‌ایم.