لطفا کمی صبر کنید

‌فرش دستباف سیستان ثبت جهانی شد

امروز طی مراسمی ‌در سیستان، فرش دستباف این منطقه به ثبت جهانی رسید.