لطفا کمی صبر کنید

حضرت زینب(س) الگوی صبر، بردباری و شکیبایی است

عضو هیات علمی جامعة الزهراء گفت: حضرت زینب(س) الگوی صبر و بردباری و شکیبایی است و الگو برداری از چنین شخصیتی، صبر ما را در برابر مصائب افزایش می دهد.