لطفا کمی صبر کنید

چرا رنگ کردن تنه درختان توصیه می‌شود؟

رنگ سفیدی که در توصیه های تهک کشاورزی به باغ داران، به پایین تنۀ درختان زده می‌شود، برای چیست؟