لطفا کمی صبر کنید

بیمارستان‌های فرسوده همدان را بشناسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های همدان، گفت: دو بیمارستان در همدان به‌طور کامل فرسوده شده و نیاز به تخریب و بازسازی دارند.