لطفا کمی صبر کنید

حضور ایران در سوریه و عراق به درخواست آن کشورها انجام شد

امام جمعه تبریز گفت: حضور ایران در سوریه و عراق به درخواست و هماهنگی خود دولت بوده است و با دخالت و فتنه انگیزی برخی کشورها متفاوت است.