لطفا کمی صبر کنید

استکبار با ایجاد گروه‌های تکفیری دنبال تفرقه در جهان اسلام است

بوشهر - مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی گفت: استکبار جهانی با ایجاد گروه های تکفیری سعی در ایجاد تفرقه در جهان اسلام دارند