لطفا کمی صبر کنید

اتمام فرش موزاییک فاز ۳ بوستان شهید باهنر کرمان

کرمان - شهردار منطقه سه کرمان از اتمام فرش موزاییک فاز ۳ بوستان شهید باهنر در این منطقه خبر داد.