لطفا کمی صبر کنید

خشکسالی و مصرف نادرست مهمترین چالش‌های آبی در استان بوشهر است

بوشهر - مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر گفت: خشکسالی و مصرف نادرست مهمترین چالش‌های آبی در استان بوشهر است.