لطفا کمی صبر کنید

حراست آموزش و پرورش پیگیر پرونده تنبیه دانش آموز مشهدی است

مشهد- آموزش و پرورش خراسان رضوی از پیگیری موضوع تنبیه دانش آموزان مشهد توسط مسئولان حراست این مجموعه خبر داد.