لطفا کمی صبر کنید

راهکارهای عملی در کوتاه مدت برای رفع مشکل ورود پساب به دریا در بندرعباس اجرایی شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: رسیدگی سریع به موضوع ورود پساب فاضلاب به دریا در بندرعباس باید در دستور کار قرار گرفته و راهکار اجرایی و عملی در مدت زمان کوتاه جهت رفع این معضل ارائه شود.