لطفا کمی صبر کنید

راه‌اندازی نخستین سایت الگویی کشت گیاهان دارویی مرتعی در گلستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: اولین کلکسیون و سایت الگویی کشت گیاهان دارویی مرتعی در گلستان در مراتع شمال استان احداث و راه اندازی شد.