لطفا کمی صبر کنید

شعار «مرگ بر آمریکا» همچنان ادامه دارد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: شعار کلیدی «مرگ بر آمریکا» همچنان ادامه دارد.